top of page

VERGOEDINGEN

Na doorverwijzing van uw huisarts krijgt u het vergoed uit uw basisverzekering. Hierbij moet U rekening houden dat het onder uw eigen risico valt.
bottom of page